Informatie voor de Cliënt

U bent in behandeling en/of overweegt in behandeling te gaan bij een natuurgeneeskundig (reflexzone) therapeut. Uw huisarts is de eerst aangewezene om een diagnose ten aanzien van uw gezondheidsvraag of - probleem te stellen. Aanvullend staat het u vrij te kiezen voor additieve geneeswijzen.

De natuurgeneeskundig therapeut stelt geen diagnose, doch gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling, welke naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt, toegepast kan worden. Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts, blijft u gebruiken en/of volgen. Verandering van inname en/of dosering worden alleen door uw arts voorgeschreven.

Therapeuten aangesloten bij een beroepsvereniging hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis. De therapeut zal beoordelen en aangeven of deze iets voor u kan betekenen. Alleen met uw toestemming zal een behandeling worden begonnen. De therapeut is gebonden aan regels welke zowel door de beroepsvereniging (in de reglementen van de vereniging) als door de wetgever zijn vastgelegd. Indien nodig zal de therapeut uw huisarts/specialist, met uw toestemming, inlichten over het feit dat u onder behandeling bent. De therapeut zal u adviseren, wanneer dat nodig mocht zijn voor het stellen van een aanvullende diagnose, u te wenden tot uw huisarts/specialist.

Bij een behandeling van acute aandoeningen of klachten is de therapieperiode minstens 4 tot 6 behandelingen, bij chronische aandoeningen of klachten een periode van tenminste 6 tot 8 weken.

Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie welke u volgt in overleg worden gestopt. Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een herstel of genezingsproces.

Een vervolgtraject van onderhoudsmassages kan preventief ingezet worden om terugkeren van de aandoeningen of klachten te voorkomen.

Geplande afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht. Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er van uit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met bovengenoemde akkoord verklaart.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er van uit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met bovengenoemde akkoord verklaart.